Polinom kavramı, polinomun derecesi, polinomun başkatsayısı, polinomun terimleri, polinomun sabit terimi, polinomun katsayıları
Matematik Doktoru Polinomlar 1 Videosu
Sabit Polinom Video Fotoğrafı
Matematik Doktoru Polinomlar 2Sabit Polinom Videosu
Sıfır Polinom Video Fotoğrafı
Matematik Doktoru Polinomlar 3Sıfır Polinom Videosu
‘İki Polinomun Eşitliği’ videosunun fotoğrafı
Matematik Doktoru Polinomlar 4‘İki Polinomun Eşitliği’ Videosu
Matematik Doktoru Polinomlar 5‘Polinomlarda Değer Bulma’ videosunun fotoğrafı
Matematik Doktoru Polinomlar 5‘Polinomlarda Değer Bulma’ Videosu
Matematik Doktoru Polinomlar 6 Sabit Terim Videosu Fotoğrafı
Matematik Doktoru Polinomlar 6 ‘Sabit Terim’ Videosu