Polinom kavramı, polinomun derecesi, polinomun başkatsayısı, polinomun terimleri, polinomun sabit terimi, polinomun katsayıları