TEMEL KAVRAMLAR

Sayı Kümeleri

Temel Kavramlar -1 Bu videoda Sayı Kümelerini izleyeceksiniz.
Temel Kavramlar – 2 Videosu Fotoğrafı
Temel Kavramlar 2…
Toplamları Verilen Sayıların Çarpımlarını Bulma videosunu izleyeceksiniz.